https://www.247wood.nl/nl/over-ons/privacy-verklaring
Zoeken
Winkelmandje
   
  Houtschaaf

  Privacy Verklaring

  Persoonsgegevens

  Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw NAW & Contact gegevens
  • En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt.
  • Google analytics

  Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.  

  Doel

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Uw NAW & Contact gegevens: Om levering mogelijk te maken  en een factuur te kunnen sturen bij het maken van een bestelling. Of een offerte te sturen
  • Google analytics: Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, met welk apparaattype en welke internetbrowser wordt gebruik.

   

  In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

  • Google analytics: Deze gegevens worden 26 maanden bewaard.
  • Uw NAW en Contactgegevens bewaren wij totdat wij van u de opdracht krijgen deze te verwijderen.
  • Overige persoonsgegevens uit email, blijven in de emailbox staan. Indien gewenst, kunt u ons vragen oude mails te verwijderen.

  Delen van uw persoonsgegevens met derden

  Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Met partijen die in onze opdracht werken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst zodat de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden mogelijk gedeeld met:

  • Website developer

  Uw rechten

  Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

  • uw persoonsgegevens in te zien;
  • uw persoonsgegevens te wijzigen;
  • uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
  • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
  • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

  Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan B. van Scheppingen. U kunt dit doen via email info@247wood.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Cookies